Medische wetenschap in eenvoudigere taal

In de medische wetenschappen wordt er veel vaktaal gebruikt wanneer onderzoeken op papier komen te staan. Sinds dat papier vervangen is door digitalisering en er meer zaken op internet worden gepubliceerd zou de informatie in theorie meer toegankelijker moeten zijn voor iedereen. De gewoonte om vaktaal te gebruiken lijkt echter moeilijk af te leren door wetenschappers.

De vraag naar duidelijke informatie over gezondheid lijkt ondertussen wel te groeien onder de bevolking.

Vertalingen van vaktaal

Dit probleem is voor puur informatieve websites gemakkelijk op te lossen door als het ware iemand de informatie te laten vertalen naar eenvoudigere taal. Hierdoor zijn er ondertussen meerdere website te vinden waar uitgebreide informatie is te vinden die voor iedereen te begrijpen is. Gezondheid is een onderwerp dat iedereen aangaat waardoor het in deze sector belangrijker lijkt dan in andere wetenschappen.

Bovendien maakt in sommige gevallen teksten op het internet door mensen zonder kennis, de noodzaak groter om duidelijke omschrijvingen te verspreiden. Denk bijvoorbeeld aan het coronavirus. In een snel tempo werd er hard gewerkt aan analyses en oplossingen door wetenschappers, maar in een net zo snel tempo verspreidde zich allerlei nepnieuws in de online wereld die voor iedereen toegankelijk is. In dit geval werd het grootschalig zichtbaar dat het noodzakelijk is om eenvoudigere taal te gebruiken.

Gevolgen in de dagelijkse praktijk van de medische wereld

Deze noodzakelijkheid is minder zichtbaar als het om meer individuele gevallen gaat, maar dit betekent niet dat het geen probleem is.

Want behalve wetenschappers zijn ook artsen zijn vaak niet gewoon om in Jip-en-janneketaal diagnoses en behandelingen te omschrijven in dossiers, terwijl de wet op privacy nu vereist dat patiënten inkijk hebben in dit digitale dossier. Dit zorgt meer dan eens voor verwarring bij patiënten.

Tijdens de universitaire studies van de artsen studeren ze de aangeleverde stof van de medische wetenschappers. Het is dan ook helemaal niet vreemd dat artsen in de dagelijkse praktijk deze vaktermen gebruiken.

De druk vanuit de maatschappij heeft de bewustwording hiervan in gang gezet, wat er in de toekomst wellicht zal zorgen dat ook schriftelijk taalgebruik meegenomen wordt in de medische opleidingen.

Related posts